Wiadomość | 2012-03-02
Dżihad to nie wszystko


Fellachowie zebrali się wokół sabilu i zajadając tabbulę słuchali hafiza, który przypominał im o fatwach muftiego. Kawałek dalej, w pobliżu kubby, kobiety w jaszmakach rozprawiały o mahrze dla jednej z nich, zakacie oraz zbliżającym się saumie. Mężczyzna w galabii czytał dzieciom kasydę o kahinie, która mieszkała w kasbie zajmującej setki feddanów, a do odległego alkazaru zamieszkanego przez dżinny musiała podróżować na mehari.
Nagle z minaretu rozległ się głos muezzina, wzywającego do wieczornego salatu. Wierni ruszyli do meczetu i zajęli miejsca na isfahanach. Imam minął mihrab i wkroczył na dikkę. Na rahli rozłożył koran i czytał kolejne sury. Po zakończeniu modłów skierował się do mimbaru i zwrócił się do odzianych w ihramy ghazich i fedainów, mających odbyć hadżdż. W duchu kalamu mówił o szahadzie oraz celu podróży hadżich – Kaabie i świętym hadżarze. Napominał ich, by nie szczędzili dirhemów potrzebującym i byli ostrożni podczas przeprawy przez hamadę i seriry. Na pożegnanie dał im zwoje makamy i kopię hadisów.

Autor: Rafał

Słowniczek:
alkazar – pałac
dakka/dikka – podium w meczecie dla czytającego Koran
dirham/dirhem – srebrna moneta
dżihad – pierwotnie: starania w celu wzmocnienia wiary; obecnie - „święta wojna”
dżin/dżinn – duch, demon
fatwa – zalecenie dotyczące stosowania prawa islamskiego
fedain – w islamie osoba poświęcająca się dla innych; obecnie bojownik
feddan – miara powierzchni
fellach – rolnik, chłop
galabija – szeroka, luźna szata
ghazi – wojownik muzułmański
hadis – opowieść, zwłaszcza dot. czynów lub słów Mahometa i jego towarzyszy
hadżar – święty Czarny Kamień, wmurowany w narożnik świątyni Kaaba w Mekce
hafiz/hafis – tytuł honorowy muzułmanina znającego na pamięć Koran
hadż/hadżdż – pielgrzymka do Mekki
hadżi – pielgrzym
hamada – kamienista pustynia
ihram – stan uświęcenia pielgrzyma w drodze do Mekki; biały ubiór pielgrzyma
imam – uczony duchowny muzułm.
isfahan – rodzaj kobierca
jaszmak – zasłona na głowę, kwef
kahina - czarownica
kalam – rodzaj islamskiej teologii odwołującej się do rozumu
kasba/kazba – forteca
kasyda – poemat celowy, forma poezji arabskiej
koran – egzemplarz lub zwój z tekstem Koranu
kubba – grobowiec w kształcie mauzoleum
mahr – podarunek ślubny dla panny młodej
makama – krótka opowieść pisana prozą
meczet – muzułm. dom modlitwy
mehari – rasa dromaderów
mihrab – nisza w meczecie wskazująca kierunek świata, w którym jest Mekka
mimbar/minbar – ambona w meczecie
minaret – wieża przy meczecie
muezin/muezzin – mężczyzna wzywający z minaretu wiernych do modlitwy
mufti – muzułmański prawnik i teolog
rahla/kursi – pulpit składany pod księgi, zwł. pod Koran
sabil – publiczna studnia
salat/namaz – modlitwa odmawiana 5 razy dziennie
saum – ścisły post
serir – pustynia żwirowa
sura – rozdział w Koranie
szahada/szahdah – wyznanie wiary
tabbouleh/tabbula – sałatka z jarzyn i śruty pszenicznej
zakat – podatek na rzecz biednych, rodzaj jałmużny
Twoje imię , nazwisko lub ksywka:

Komentarz: