Zawartość kompletu - 100 płytek z literami.

Punktacja oraz ilość liter w polskiej wersji gry przedstawia się następująco: * 0 punktów: blank (x2)
* 1 punkt: A (x9), E (x7), I (x8), N (x5), O (x6), R (x4), S (x4), W (x4), Z (x5)
* 2 punkty: C (x3), D (x3), K(x3), L(x3), M(x3), P (x3), T (x3), Y (x4)
* 3 punkty: B (x2), G(x2), H(x2), J (x2), Ł (x2), U (x2)
* 5 punktów: Ą (x1), Ę (x1), F (x1), Ó (x1), Ś (x1), Ż (x1)
* 6 punktów: Ć (x1)
* 7 punktów: Ń (x1)
* 9 punktów: Ź (x1)

W latach 1993-2000 na turniejach PFS używano zestawów, w których występowało 8 liter A, dwie litery F (wówczas za 4 punkty) oraz Ź za 7 punktów.

Blankami (tzw. "mydłami" albo "masłami") można zastąpić dowolną literę, jednak w ciągu gry do jednego blanka można przypisać tylko jedną literę.