Baza Polskich Scrabblistów | id. 352

Maurycy Machnio /Lipiany /