Często zadawana pytania i odpowiedzi na nie.
Co zyskuję zgłaszając swój projekt do Programu 'Scrabble w szkole' ?

1. Patronat Polskiej Federacji Scrabble, która jest organizacją pozarządową działającą nieprzerwanie od 10 lat.
2.Możliwość nieodpłatnego skorzystania z materiałów przygotowanych przez wolontariuszy programu (np. projekty materiałów informacyjnych, takich jak plakat czy ulotka, wzory listów intencyjnych do potencjalnych sponsorów i partnerów projektów itp.)
3.Możliwość wystąpienia o dotację projektu z funduszów PFS (o dotacjach będzie decydować Walne Zebranie, które odbywa się zwykle w lutym- marcu każdego roku).
4.Objęcie projektu patronatem medialnym.
5.Możliwość wymiany doświadczeń i pomocy od innych liderów Programu.
PRZEDE WSZYSTKIM DZIAŁAMY W GRUPIE, A DUŻY MOŻE WIĘCEJ!!!

Jeżeli masz pytanie z dziedziny Scrabble - napisz do nas,
postaramy się na nie odpowiedzieć.


Imię i nazwisko / nick

Twój adres e-mail:

Treść pytania: