Często zadawana pytania i odpowiedzi na nie.
Czy jako stowarzyszenie możemy starać się o dofinansowanie? Jeżeli tak to gdzie kierować taki wniosek.

Zdecydowanie możecie. Wnioski najlepiej kierować do właściwego urzędu miasta, gminy, starostwa czy innych podmiotów wspierających organizacje typu stowarzyszenie. Wnioski najlepiej kierować w terminie poprzedzającym formowanie budżetu, zadań na rok przyszły. Z własnego doświadczenia wiem, że to z reguły wczesna jesień. Jednak to nie mają być wnioski o dofinansowanie, tylko o wprowadzenie do programu instytucji takiego zadania [czyli np. organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez... (scrabble), promocja regionu poprzez organizację turniejów i udział w wyjazdach na turnieje... itp]. jeśli urząd wprowadzi takie zadanie do swojego budżetu, wtedy wyznacza terminy składania ofert na realizację poszczególnych zadań.

Jeżeli masz pytanie z dziedziny Scrabble - napisz do nas,
postaramy się na nie odpowiedzieć.


Imię i nazwisko / nick

Twój adres e-mail:

Treść pytania: