Często zadawana pytania i odpowiedzi na nie.
Czy jeśli przystapimy do Programu jako szkoła, to otrzymamy dotację na zakup potrzebnego sprzętu?

Takich i podobnych pytań w ostatnim czasie było bardzo wiele. Program "Scrabble w szkole" nie jest niestety programem grantodawczym, gdyż nie posiadamy obecnie środków do rozdzielenia. Ideą która nam przyświecała było udzielenie wszystkim, którzy chcą coś zrobić w swoich lokalnych środowiskach, wszechstronnej pomocy. Pomoc ta będzie przede wszystkim polegać na:
- umożliwieniu obnizenia kosztów projektów poprzez:
system wynegocjowanych rabatów dla zakupów sprzętu do gry i usług możliwość skorzystania z materiałów przygotowanych przez naszych wolontariuszy (materiały informacyjne, projekty graficzne plakatów, ulotek itd.)
- prowadzeniu szeroko zakrojonej kampanii medialnej, co ułatwi pozyskiwanie funduszy przez poszczególne projekty;
-pomocy udzielanej przez naszych konsultantów (narazie w zakresie weryfikacji metodycznej w zakresie zarządzania projektami, zczasem mamy nadzieję rozbudować grupę konsultantów, zwłaszcza o specjalistów od PO KL);
-uzyskaniu patronatów poważanych instytucji i organizacji związanych z oświatą i edukacją, co ułatwi akceptację projektów przez lokalne władze samorządowe;
-organizacji kursów dla nauczycieli, którzy chcieliby prowadzić w swoich placówkach kółka scrabblowe.
Jeśli uda nam się pozyskać fundusze dla Programu (intensywnie nad tym pracujemy) to wówczas zaistnieje możliwość wsparcia finansowego poszczególnych projektów. W tej chwili nie mamy takich mozliwości.

Jeżeli masz pytanie z dziedziny Scrabble - napisz do nas,
postaramy się na nie odpowiedzieć.


Imię i nazwisko / nick

Twój adres e-mail:

Treść pytania: