LOSOWA SIÓDEMKA


Znaczenie:

Felcech to temblak oficerski (dystynkcyjny) przy broni bocznej zawieszonej przy pendencie. Nazwa ta dotyczy jedynie temblaków noszonych przez oficerów.

Przedrostki:

brak

Końcówki:

-U, -Y

Anagramy:

brak

Anagramy z blankiem:

FELDCECH