LOSOWA SIÓDEMKA


Znaczenie:

stałe miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej. Może oznaczać również stałe miejsce dopełniania zobowiązań finansowych. W polskim prawie wekslowym oznacza miejsce (miejscowość), w którym weksel jest płatny.

Przedrostki:

brak

Końcówki:

-E, -I, -U

Anagramy:

DYLICOM

Anagramy z blankiem:

DOLECIMY, DOLICZMY, DOMICYLE, DOMICYLI, DOMICYLU, MYDLNICO, ODLICZMY, ODLECIMY