Macaki świętują ...
Świętowanie trzeciego mistrzostwa klubowego ...